Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Vzdělávání

Jedno z Pravidel firmy zní: "vývoj vlastních schopností - dnes není včera"
Firma v souladu s tímto pravidlem stále zvyšuje výdaje na vzdělávání.
V našich programech je vzdělávání expertů i menežmentu
na všech úrovních řízení.

Vzděláváme ve standardních dovednostech (např. manažerské,
obchodní, IT), ale rozvíjíme i širší podnikatelské kompetence
(např. myšlení v souvislostech). Zejména u manažerů
podporujeme osobnostní rozvoj v duchu
Hodnot - principů firmy.

Jako všechno naše konání, i vzdělávání musí mít smysl.
Smysl pro firmu i každého spolupracovníka. Naše vzdělávací
akce připravujeme jako poutavé a zároveň užitečné.
Tedy s konkrétním přínosem (postupem)
pro "zítřejší" praxi.

Jsme důslední

  • v přípravě akcí
  • v měření získávaných kompetencí
  • ve stimulaci pracovníka přenášet je do praxe, a tedy i kontrole smysluplnosti vzdělávání

Dokážeme vzdělávací plán nastavovat každému spolupracovníkovi individuelně.

Příklad jen některých programů najdete zde

volna mista

 

 

Představení české společnosti p.k.Solvent s.r.o.:
Jsme lídr drogistického trhu ČR...

hledame prostory