Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Nový systém řízení

NOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VE SPOLEČNOSTI P.K. SOLVENT S.R.O.

Praha, 11. června 2012 – Společnost p.k. Solvent s.r.o. využila možnosti čerpání prostředků z fondu EU a realizovala projekt zabývající se řízením na základě zvyšování kompetencí zaměstnanců. Prostředky na vzdělávání společnost získala z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Na základě projektové žádosti byla p.k. Solventu s.r.o. poskytnuta dotace ve výši 4 507 153 Kč.

Cílem projektu „Systém řízení podle kompetencí (MbC) a související vzdělávací aktivity pro p.k.Solvent.“ bylo nastavení efektivního systém řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a rozvoj profesních kompetencí.

Projekt a související vzdělávací aktivity pro p.k.Solvent.“, probíhaly od 1.4.2010 do 31.3.2012. Za 24 měsíců proběhlo 76 kurzů. Do projektu bylo zapojeno 131 účastníků (60 mužů, 71 žen), ze kterých vzešlo 631 úspěšných absolventů kurzů. Každý z absolventů prošel průměrně 8 školeními.

V rámci realizace projektu byly vytvořeny a popsány kompetenční modely všech manažerských pozic v p.k.Solvent. Tyto modely jsou nástrojem efektivního způsobu řízení lidských zdrojů v p.k.Solvent a spolu s diagnostikou kompetencí tvořily kvalitní podklad pro správné a efektivní nastavení plánu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců p.k.Solvent, který byl realizován v rámci projektu.

Podpora úspěšnosti firmy p.k.Solvent na trhu drogerie v ČR znamená podporu udržení 356 pracovních míst v p.k.Solvent a tisíců dalších pracovních míst v partnerské síti drogerií TETA i u dalších zákazníků firmy p.k.Solvent.

Další informace:
Martina Bílková
projektová manažerka

volna mista

 

 

Představení české společnosti p.k.Solvent s.r.o.:
Jsme lídr drogistického trhu ČR...

hledame prostory