Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Hledáme prostory pro nové prodejny TETA

p.k.Solvent s.r.o. dále stále rozšiřuje možnosti, kde mohou
naši zákazníci využívat služeb TETA.

Máte-li k dispozici vhodné prostory na provoz prodejny drogerie
a zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás prosím

 • infolinka TETA
  Email : info@tetadrogerie.cz
  Telefon : +420 296 335 552 – v pracovní dny 9:00 – 15:00Vhodné prostory

Poloha

 • v obcích nad 3.000 obyvatel
 • v centrech obchodních, nebo shromažďovacích. Rozumí se pěší zóny, náměstí, obchodně
  frekventované ulice (prodejna vedle prodejny), u zastávek MHD, u pošty atd.
 • V okolí nabízeného prostoru můžou být konkurenční drogistické řetězce, nebo jiné drogistické prodejny.
  Každou takovou nabídku budeme posuzovat s přihlédnutím k místu a konkurenci.
  Za konkurenci nepovažujeme diskontní potravinářské řetězce.
 • Přebíráme prázdné (uvolněné) prostory, nebo prostory, kde někdo provozuje drogistický,
  nebo jiný obchod a rozhodl se, že skončí.

Prodejní plocha a typ prodejny

 • upřednostňujeme samoobslužný typ prodejen s malým pultem dražších vůní a kosmetiky.
  Hlavní těžiště našeho sortimentu spočívá v prodeji klasického drogistického zboží a technické drogerie.
  Ve výjimečných případech můžeme uvažovat i o provozování pultové prodejny (pokud bude min. nájem)
 • minimální prodejní plocha samoobslužné prodejny je 60m, maximální je 200m, optimum je 100-150m
 • minimální prodejní plocha pultové prodejny je 40m, maximální je 60m

Skladová plocha

 • vzhledem k možnostem závozů zboží našimi dodavateli, nám stačí minimální
  skladové prostory (na letákové zboží)
 • velikost skladového prostoru je pro oba typy prodejen od 10m do max.1/2 velikosti prodejní plochy
 • skladová plocha je součástí nebytového prostoru, ve kterém je i prodejna. Jako skladový
  prostor nemůže být sklep, půda, popř. místnost jinde, než je prodejna.

Vchody a východy

 • prodejna musí mít vhod a východ pro zákazníky. Vchod a východ může být společný.
 • vchod a východ musí být součástí prodejní místnosti
 • vchod a východ nesmí ústit do průjezdu (pouze v výjimečných případech ano, pokud je prostor
  v zajímavé lokalitě např.pěší zóně), nebo na dvůr
 • vchod a východ musí mít možnost být uzamykán minimálně 2 zámky, z toho 1 bezpečnostním,
  nebo dle požadavků pojišťovny.
 • prodejna by měla mít zadní vhod pro zásobování (není ale bezpodmínečně nutný),
  aby nebyl narušen provoz prodejní plochy při příjmu zboží

Výlohy a reklamní poutače

 • každá prodejna musí mít minimálně 1 výlohu
 • výloha musí být součástí nebytového prostoru, kde je umístěna i prodejna
 • výloha musí být způsobilá pro aranžování zboží a musí být osvětlená
 • nad prostorem by měl být reklamní poutač, který využijeme pro MO formát TETA. Pokud poutač není,
  využijeme pro MO formát TETA výlohy a vstupní dveře.

Nájemné

 • nájemné platíme měsíčně, nebo čtvrtletně
 • nájemné platíme bankovním převodem
 • výše nájemného záleží na atraktivitě nabízeného prostoru a jeho velikosti.
  Každou nabídku posuzujeme individuálně.

Doba nájmu

 • nájemní smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-12 měsíců, nebo výjimečně
  na dobu určitou, pokud jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky
  (velikost města, naše zastoupení ve městě)

Vybavení, příslušenství

 • prodejna musí být dále vybavena menší kanceláří, nebo jiným osvětleným prostorem,
  vhodným pro práci vedoucího
 • potřebujeme samostatnou telefonní linku, připojenou na digitální ústřednu
 • musí mít vlastní sociální zařízení, které je v souladu s požadavky hygienické stanice
 • topení v prodejně nesmí být na tuhá paliva
 • v případě, že prostor není zkolaudován pro prodej drogerie, nese eventuálně náklady
  na úpravy prostoru majitel nebytového prostoru
 • podlahy musí být bezprašně upraveny buď dlažbou, nebo linoleem a to i ve skladu
 • v případě, že je prodejna v památkově chráněném objektu, poskytne majitel objektu spolupráci
  při schválení naší propagace (jednotné barvy loga na výlohách a umístění reklamní
  výstrče na objektu) na stavebním a památkovém odboru MÚ.
volna mista

 

 

Představení české společnosti p.k.Solvent s.r.o.:
Jsme lídr drogistického trhu ČR...

hledame prostory