Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Náš příběh

Začátky podnikání (1992 až 1995)

Společnost p.k.Solvent se vznikla v létě 1992, kdy šestice ne zrovna vzorných vysokoškoláků ze Žamberka začala trávit dny prodejem vlastnoručně slepených zrcátek a večery vypisováním faktur. Jako zázemí nám sloužil pražský byt 2+1, spojující v sobě kancelář, sklad i domov. Veškerý náš kapitál byl tvořen elánem mládí, touhou vydělat si na vybavení pro svoji rockovou skupinu a Škodou 120L, pořízenou na půjčku.

S tím, jak se obchody začínaly hýbat, postupně převážila potřeba dělat svou práci dobře a užitečně. Sortiment zrcátek jsme rozšiřovali o hřebínky, natáčky, gumičky do vlasů a spoustu dalších „nezbytností“, které žádnému ze „solidních“ velkoobchodníků nestály za pozornost. Započali jsme budovat celorepublikovou distribuční síť a otevřeli ji výrobkům českých producentů kosmetiky. Postupně jsme se stali jejich největším distributorem.

Během těchto „pionýrských let“ jsme čtyřikrát přestěhovali kanceláře a šestkrát sklady.

Do pionýrského období také spadá vznik našeho sloganu.

Nebylo tehdy výjimkou, že řádně zaměstnané kolegyně si časně ráno musely vybojovat svou kancelář tak, že vyhnaly (či přetrpěly) na kavalci dospávající obyvatele baráčku – občasné spolupracovníky či jejich kamarády. A jeden takto předčasně vzbuzený host nám na vlhkou zeď napsal vzkaz, jehož velikost sám netušil: „p.k.Solvent – Slunce na nebi obchodu“. Tantiém však nepožívá, neboť jsme slogan zúžili z obchodu na obor drogerie, a navíc to tenkrát myslel posměšně!

Idealismus a vystřízlivění (1996 až 1997)

V roce 1995 jsme přesídlili do skladového areálu Praha Vysočany a do roku 2004 jsme ho obsadili téměř celý. Nástup nadnárodních super a hypermarketů v nás začal vzbuzovat obavy o perspektivu nezávislých drogistů a tudíž i o budoucnost našeho velkoobchodu, který je zásoboval. Přestože jsme tehdy byli poměrně nevýznamní [Obraty PKS na VO trhu 1996], dokázali jsme v roce 1996 iniciovat vznik první nákupně - marketingové aliance TETA. Kromě našich odběratelů - drogistů jsme ke spolupráci přizvali i perspektivní silné velkoobchody zaměřené na „těžkou“ drogerii, barvy, laky a papírnictví.
Slibný projekt bohužel záhy skončil a už v roce 1997 se o naší firmě hovořilo jako o „splasklé bublině“. Jeden z přizvaných partnerů převzal část našeho know-how, exkluzivní sortiment, část obchodního týmu a samozřejmě i zákazníky.
Tehdy nám na pokraji zaslouženého krachu došlo, že chceme-li pro drogisty vytvořit opravdu životaschopný projekt, můžeme se i nadále spoléhat na svoji ideu, ale nikoli už na sílu jiných.

Krev, pot a slzy (1997 až 2000)

Za následující 3 roky jsme společnost p.k.Solvent transformovali na celosortimentní velkoobchod s celorepublikovou působností a z dodavatele okrajového sortimentu jsme se stali lídrem velkoobchodního trhu ČR. [Obraty PKS na VO trhu 2000].
Tento přerod a rychlý růst, doprovázený navíc výrazným snížením relativních nákladů, byl veden ideou zachovat důstojný nezávislý trh drogerie, přičemž jsme uplatňovali podnikatelské a ekonomické zásady pana Tomáše Bati, kterého považujeme za jednoho z největších podnikatelů všech dob. Do karet nám hrála i finanční krize v ČR v letech 1997-1999, kdy významná část konkurence zkrachovala. Dva takové konkurenční podniky jsme převzali v letech 1999 – 2000.

Investice do ideje a čtyř písmen: T.E.T.A. (2000 až 2004)

Rokem 2000 započala další etapa rozvoje naší společnosti, která zůstane svázána s naplněním naší ideje být maloobchodníkům více než jen jako kvalitním velkoobchodem.

Založili jsme novou maloobchodní síť TETA a investovali obrovské prostředky, abychom její značku dostali do povědomí spotřebitelů a dali jim důvod si ji oblíbit. To všechno proto, aby se značka TETA stala pro nezávislé drogisty pevnou oporou v jejich podnikání.
Další důležité investice směřovaly do skladových a informačních systémů našich partnerských maloobchodů, které pochopily, že „po kupecku“ už prosperovat nelze.

Ne v každé lokalitě ČR jsme dokázali najít podnikatele drogistu, který by chtěl expandovat na bílá místa na mapě. V takových případech jsme otevírali vlastní prodejny, provozované naší dceřinou firmou.
K významnému zvýšení počtu těchto prodejen došlo v roce 2004, kdy jsme akvizicí firmy Drogerie VO Nový Jičín a.s. získali 80 prodejen Racek a k tomu další velkoobchodní podnik.

Patron nezávislého trhu drogerie (2005 až 2007)

V letech 2005 - 2006 jsme konečně postavili vlastní centrálu a logistická centra v Praze a Olomouci.
Hodně úmorné práce nám v tu dobu dalo vysvětlit některým nadnárodním výrobcům, že i nezávislý trh je perspektivní a je tudíž velmi hloupé ho systematicky znevýhodňovat.
Jako důkaz tohoto tvrzení jsme mohli uvádět i 3 vítězství v soutěži Obchodník roku (2005-2007), která získala síť TETA drogerie v konkurenci ostatních drogistických řetězců.
Rozšířili jsme i zákaznické portfolio, když jsme vytvořili specielní divizi pro nedrogistické maloobchody.
Převzali jsme dalšího konkurenta, tentokrát společnosti Mistr distribuce s.r.o.

Nové trhy, nové výzvy, nástupnictví (2008 - současnost)

V roce 2008 jsme obdrželi nabídku k jednání o vstupu do slovenské společnosti Pemas Plus, ve které jsme rok na to získali majoritní podíl. Provedli jsme též akvizici slovenské firmy Nachema a.s. a společně se dvěma slovenskými společníky úspěšně rozběhli maloobchodní síť TETA-SK, která dnes provozuje přes 200 prodejen. Dva dva největší slovenské drogistické velkoobchody jsme konsolidovali do nové společnosti p.k.Solvent-SK.

V ČR jsme pokračovali v synergické strategii rozvoje našich tržních rolí:

  • velkoobchod
  • distributor významných výrobců do celého nezávislého trhu
  • servisní organizace pro maloobchod (franšízy TETA Klub)
  • maloobchodník (zavedení nového pilotního konceptu TETA Krása)
  • výrobce vlastních značek pro nezávislý trh

Síť TETA dosáhla jen v ČR počtu 700 prodejen a v letech 2008 a 2010 znovu zvítězila v soutěži Obchodník roku.

Velkou výzvou pro nás také zůstává hledání ještě nových myšlenek a konceptů, které budou šity na míru specifikům lokální tržní situaci. Vznikla a vzniká řada nápadů, jak dále zatraktivnit jednotlivé prodejny TETA. Některé můžeme aplikovat už nyní, u většiny však vyvstala potřeba nejdříve zavést lepší a decentralizovanější řízení celé sítě TETA i společnosti p.k.Solvent.

Rozběhli jsme projekt tzv. Samosprávy vitální firmy, který má za cíl předat řízení mateřské společnosti od zakladatelů do rukou kompetentního top a středního managementu. Zakladatelé pak budou moci napřít své síly do výzkumu a vývoje zejména maloobchodních formátů. Velkým projektem současnosti je též konsolidace a výměna používaných informačních systémů, která nastane v roce 2012 a umožní kvalitněji rozvíjet síť TETA i dále rozšiřovat naše podnikání na další trhy.

volna mista

 

 

Představení české společnosti p.k.Solvent s.r.o.:
Jsme lídr drogistického trhu ČR...

hledame prostory